امروز دوشنبه  ۲۰ آذر ۱۴۰۲
در این انیمیشن با تکیه بر نماد روز جهانی آب در سال ۲۰۲۳ ، یعنی مرغ مگس خوار، به ابعاد بحران جهانی آب پرداخته شده و بر لزوم مشارکت همگانی و شتاب در تغییر تاکید شده است.
لینک کوتاه