شرایط مناسب شنا چیست؟/ اینفوگرافیک

شنا کردن اگرچه به خودی خود جذاب است و در عین حال یکی از ورزش‌های مهم محسوب می‌شود، اما شرایطی دارد و در برخی مواقع باید از انجام آن اجتناب کرد. این اینفوگرافیک را ببینید تا با این نکات آشنا شوید.