1 مورد یافت شد

900 خودرو به تجهیزات هلال احمر اضافه خواهد شد/ کرونا و مشکلات مالی هلال احمر

http://rcs.ir/news/900-خودرو-به-تجهیزات-هلال-احمر-اضافه-خواهد-شد⁄-کرونا-و-مشکلات-مالی-هلال-احمر/143455

واکسن ایرانی کرونا را چگونه می بینید؟ ما کشوری هستیم که تقریبا ۱۰۰ سال در زمینه واکسن سازی فعالیت داریم. در حال حاضر بسیاری از نیاز واکسن های کشور و سایر کشورها را در داخل تولید می کنیم، بنابراین کشور ایران در این زمینه توانمند و دارای تجارب خوبی است و...