1 مورد یافت شد

نمایشگاه مجازی کتاب

http://rcs.ir/news/موسسه-آموزش-عالی-علمی-کاربردی-هلال-ایران-در-اولین-نمایشگاه-مجازی-کتاب-تهران/143882

نمایشگاه مجازی کتاب تهران انتشارات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران، با عرضه بیش از ۵۰ عنوان کتاب از کتب تخصصی حوزه مدیریت بحران و خدمات بشردوستانه منتشر شده در موسسه در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران حضور یافته...