1 مورد یافت شد

انجام 21 عملیات امدادی / از امدادرسانی به خودروهای گرفتار دربرف

http://rcs.ir/اخبار-ستادی/انجام-21-عملیات-امدادی-⁄-از-امدادرسانی-به-خودروهای-گرفتار-دربرف-و-کولاک-و-امدادرسانی-به-سوانح-جاده-ای--تا-حوادث-گازگرفتگی-ها/143883

عملیات امدادی / از امدادرسانی به خودروهای گرفتار دربرف و کولاک و امدادرسانی به سوانح جاده ایتا حوادث گازگرفتگی ها نجاتگران جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی طی 24 ساعت گذشته با انجام 21 عملیات امدادی به 1150 نفر حادثه...