6 مورد یافت شد

نشست زنان امدادگر رئیس سازمان امدادونجات و مشاوران رئیس در امور زنان و خانواده و اجتماعی

http://rcs.ir/اخبار/نشست-زنان-امدادگر--رئیس-سازمان-امدادونجات-و-مشاوران-رئیس-در-امور-زنان-و-خانواده-و-اجتماعی/131669

زنان امدادگررئیس سازمان امدادونجات و مشاوران رئیس در امور زنان و خانواده و اجتماعی نشست زنان امدادگررئیس سازمان امدادونجات و مشاوران رئیس در امور زنان و خانواده و اجتماعی 99/05/12- 09:42 - تعداد بازدید: عکس: محمد خادم...

نشست مشترک زنان امدادگر با رئیس سازمان امداد و نجات/ ضرورت مستندسازی فعالیت زنان اثرگذار در هلال‌احمر

http://rcs.ir/اخبار/نشست-مشترک-زنان-امدادگر-با-رئیس-سازمان-امداد-و-نجات⁄-ضرورت-مستندسازی-فعالیت-زنان-اثرگذار-در-هلال‌احمر/131667

زنان امدادگر با رئیس سازمان امداد و نجات/ ضرورت مستندسازی فعالیت زنان اثرگذار در هلال‌احمر نشست زنان امدادگر و نجات‌گر با رئیس سازمان امدادونجات و با حضور مشاور رئیس جمعیت هلال‌احمر در امور زنان و خانواده و همچنین مشاور...

چرا باید برای بانوان برنامه‌های مدون‌تری داشته باشیم

http://rcs.ir/اخبار/n/131103

زنان و خانواده] امروزه در همه‌ حوزه‌ها از زنان و دختران سخن گفته می‌شود و صحبت از مسائل بانوان مبحث جدیدی نیست اما اینکه تا چه اندازه مسائل ایشان به ‌طور دقیق واکاوی و حل شده است، نکته‌ مهم‌تری است؛ به نظر می‌رسد ارایه...

نشست صمیمانه نمایندگان امور زنانِ سازمان‌ها و ادارات داخلی با رئ

http://rcs.ir/Multimedia/نشست-صمیمانه-نمایندگان-امور-زنانِ-سازمان‌ها-و-ادارات-داخلی-با-رئیس-جمعیت-هلال‌احمر⁄-فیلم/129594

زنان و خانواده سازمان‌ها و ادارات داخلی جمعیت هلال‌احمر با دکتر کریم همتی، رئیس جمعیت برگزار شد. ...

نشست نمایندگان امور زنان و خانواده سازمان‌ها و ادارات داخلی هلال‌احمر با رئیس جمعیت

http://rcs.ir/اخبار/n/129453

زنان و خانواده سازمان‌ها و ادارات داخلی هلال‌احمر با رئیس جمعیت رئیس جمعیت هلال‌احمر در نشست صمیمانه با نمایندگان امور‌‌ زنان و خانواده جمعیت بر لزوم حفظ حرمت بانوان شاغل و همچنین استفاده از توانمندی بانوان در پیشبرد اهداف...

نشست نمایندگان امور زنان و خانواده سازمان‌ها و ادارات داخلی با دکتر همتی/ گزارش تصویری

http://rcs.ir/multimedia/m/129412

زنان و خانواده سازمان‌ها و ادارات داخلی با دکتر همتی/ گزارش تصویری نشست نمایندگان امور زنان و خانواده سازمان‌ها و ادارات داخلی با دکتر همتی/ گزارش تصویری 99/04/05- 12:02 - تعداد بازدید: نشست نمایندگان امور زنان و خانواده...