اجرای طرح همای رحمت به وسیله هلال احمر استان یزد در ماه رمضان
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد خبر داد:

اجرای طرح همای رحمت به وسیله هلال احمر استان یزد در ماه رمضان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد ازتهیه سبدهای غذایی با همت و مشارکت داوطلبان و خیرین استان جهت افراد کم برخوردار و نیازمند استان در قالب طرح همای رحمت در ماه مبارک رمضان خبر داد.