دیجیتالی شدن بستر ارتباطات رادیویی جمعیت هلال احمرمازندران

دیجیتالی شدن بستر ارتباطات رادیویی جمعیت هلال احمرمازندران

مدیرعامل جمعیت هلال احمرمازندران گفت: برای اولین بار در جمعیت هلال احمر کشور و با همکاری مخابرات استان مازندران انتقال فیبر نوری و انتقال شبکه داخلی جمعیت هلال احمر به سایت تکرار کننده لاکوم آلاشت انجام پذیرفت و بخش مهمی از ارتباطات رادیویی بی سیم جمعیت هلال احمر استان مازندران که تاکنون در بستر آنالوگ انجام می شد از این پس در بستر دیجیتال انجام خواهد شد.

جمعه پرحادثه در اشترانکوه

جمعه پرحادثه در اشترانکوه

جمعه 27 خرداد ماه روز پرماموریتی برای نجاتگران کوهستان جمعیت هلال احمر بود. 6 کوهنورد در 3 حادثه مختلف در اشترانکوه نجات یافتند.

ارائه آموزش کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات به ۱۶ هزار سرباز وظیفه توسط هلال‌احمر تهران

ارائه آموزش کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات به ۱۶ هزار سرباز وظیفه توسط هلال‌احمر تهران

جمعیت هلال احمر استان تهران از سال 1400 تاکنون توانسته است در حوزه آموزش آمادگی در برابر مخاطرات و کمکهای اولیه، به بیش از ۱۶ هزار نفر از سربازان وظیفه ستاد نیروهای مسلح این استان، آموزش های مربوطه را ارائه کند.