با هدف نظارت بر فعالیت ها و اقدامات پزشکی جمعیت؛

کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی هلال احمر تشکیل شد

با تایید کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، کمیته اخلاق در جمعیت هلال احمر تشکیل می شود که بر فعالیت ها و اقدامات پزشکی ابن جمعیت نظارت خواهد داشت.

با تایید کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی وزارت بهداشت، کمیته اخلاق در جمعیت هلال احمر تشکیل می شود که بر فعالیت ها و اقدامات پزشکی ابن جمعیت نظارت خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با توجه به اهمیت و ضرورت رعایت اصول اخلاقی در پژوهش های علوم پزشکی، توسط پژوهشگران و لزوم مطابقت روند اجرای طرح ها با قوانین و کدهای اخلاق در پژوهش تشکیل شده و وظایف نظارت و اعتبار سنجی طرح های پژوهشی را برعهده دارد.

پیش از تایید کمیته ملی اخلاق، جمعیت هلال احمر برای تاییدیه اخلاقی طرح های پژوهشی خود موظف به هماهنگی با یکی از کمیته های ملی دانشگاهی یا سازمانی مستقل از جمعیت بود که با تصویب این کمیته از این به بعد کمیته داخلی جمعیت می تواند کار اعتبارسنجی و اختصاص کد رسمی اخلاق به طرح های پژوهشی را انجام دهد.

لازم به ذکر است؛ رئیس جمعیت هلال احمر به عنوان رئیس کمیته، معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت به عنوان دبیر کمیته و حوزه نمایندگی ولی وفقیه در جمعیت هلال احمر، عضو ویژه این کمیته خواهد بود همچنین آقایان و خانم ها حسین عبدالحمید، دکتر حمیرا سجادی، دکتر احسان شمسی کوشکی، رسول راشکی، دکتر پرویز مژگانی و دکتر سهیلا شهشهانی از اعضای این کمیته هستند.

کلمات کلیدی