استفاده از فنون مداخله روانی برای کاهش استرس امدادگران در انواع حوادث

استفاده از فنون مداخله روانی برای کاهش استرس امدادگران در انواع حوادث

رئیس جمعیت هلال‌احمر از استفاده فنون مداخله روانی برای کاهش استرس امدادگران هلال‌احمر پس از سوانح بزرگ مانند زلزله‌ها، حوادث و تصادفات که فوتی دارد و تاثیرات روحی و روانی برای نیرو ها ایجاد می‌کنند، خبر داد.

دریافت ۴۹۳ درخواست جست وجوی اتباع افغانستانی به هلال‌احمر ایران

دریافت ۴۹۳ درخواست جست وجوی اتباع افغانستانی به هلال‌احمر ایران

مدیرکل عملیات و برنامه‌های بشردوستانه بین‌المللی جمعیت هلال‌احمر از دریافت ۴۹۳ درخواست جست وجوی اتباع افغانستانی مفقود بدلیل منازعات مسلحانه و مهاجرت برای بازپیوند به خانواده به هلال‌احمر ایران خبر داد.